Zapytanie ofertowe Bon Na Innowacje

Zapytanie ofertowe Bon Na Innowacje

Zapytanie ofertowe dla realizacji usługi planowanej w ramach projektu zgłaszanego do dofinansowania w ramach: 2.3.2 Bony na innowacje MŚP

Zapytanie ofertowe nr 1

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego, BASENARIUM SEbastian Cybulski o dofinansowanie projektu w ramach:

1. Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój, 2014-2020

2. Oś Priorytetowa: II Wparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

3. Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

4. Poddziałanie: 2.3.2 Bony na innowacje MŚP

5. Nazwa Wnioskodawcy: BASENARIUM Sebastain Cybulski

zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie.

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie i wytworzenie całkowicie nowego produktu, który swymi parametrami ma przewyższać
obecnie dostępne na rynku rozwiązania. Oznacza to, że zostanie opracowany nowy typ sterownika basenowego, o
parametrach, które jak dotąd nie zostały osiągnięte przez inne przedsiębiorstwa. Wzmocni to pozycję firmy na rynku
krajowym. Co więcej, rezultatem projektu będzie inteligentne urządzenie sterujące, dostępne nie tylko dla wąskiego grona
odbiorców ( np. szkół, czy sieci hoteli), lecz również dla odbiorcy indywidualnego

Planowane efekty:

Bezpośrednim rezultatem projektu badawczego będzie innowacyjny sterownik basenowy pozwalający ulepszyć świadczone do
tej pory usługi w przedsiębiorstwie beneficjenta. Wdrożenie projektu zaowocuje osiągnięciem przewagi konkurencyjnej, oraz
przyniesie w długotrwałym okresie wymierne korzyści biznesowe

W celu pobrania załączników proszę kliknąć link poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁĄCZNIK NR 1

Dodał: Administrator Data: 23/12/2015

Pragniemy poinformować, że w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego został wybrany wykonawca przedsięwzięcia badawczego w ramach projektu: Modernizacja i wdrożenie nowych procesów i usług sterownika basenowego w ramach projektu

PROGRAM OPERACYJNY
Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY

Scroll to top